Areometry

Areometry

Proste urządzenia służące do pomiaru gęstości cieczy i gazów. Wykorzystywane często w produkcji alkoholi. To pusta rurka szklana, której górna wydłużona część zaopatrzona jest w skalę, część dolna w postaci bańki wypełniona jest materiałem o dużej gęstości (np. rtęć), co pozwala na utrzymanie pozycji pionowej przyrządu podczas zanurzenia w cieczy.

Areometry